Domov > Cestovné poistenie

Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov od Union poisťovne Vám ponúka

UNIKÁTNE výhody

 • poistenie je určené pre všetkých účastníkov zájazdov bez VEKOVÉHO OBMEDZENIA a aj pre cudzích štátnych príslušníkov
 • komplexný balík poistených rizík podľa vášho výberu
 • možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú činnosť
 • poistenie aj pre pobyt na Slovensku
 • špeciálny balík poistenia určený pre školské zájazdy, detské tábory a seniorov
 • rozšírený rozsah poistenia v rámci balíku A1 PANDEMIC pre krytie nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku ochorenia COVID-19, a to aj v rizikových krajinách
 • možnosť dojednať doplnkové poistenia
  • poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
  • poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel
  • poistenie dovolenkovej domácnosti
  • poistenie domáceho miláčika

a NAVIAC

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 300.000 €
 • široký rozsah krytia poistenia storna zájazdu
 • naša asistenčná spoločnosť EuroCross Assistance Czech Republic je klientom k dispozícii NONSTOP:
  • 24 hodín denne
  • 365 dní v roku
  • komunikácia prebieha v slovenskom alebo českom jazyku

Čo poistenie obsahuje

územná platnosť

Európa / mimo Európy / Svet

balík poistenia

A1 PANDEMIC

B C D

poistenie

A1/ A3

1.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

x

 

x

x

asistenčné služby v zahraničí

x

 

x

x

2.

poistenie batožiny

x

   

x

3.

poistenie všeobecnej zodpovednosti za školu

x

 

x

x

4.

úrazové poistenie

x

   

x

5.

poistenie storna zájazdu

x

x

 

x

6.

poistenie  nevydarenej dovolenky

x

x

   
7.

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

x

     
8.

poistenie doprovodu

x x  

 

9.

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

x

x  

x

10.

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného

x    

 

11.

poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa

x

     
12.

poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla

x

     
13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

x

     
14.

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

x

     
15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

x

 

x

x

Doplnkové poistenia sa k jednotlivým balíkom poistení dajú poistiť výberovo

územná platnosť Európa / mimo Európy / Svet
balík poistenia A1 PANDEMIC B C D
Doplnkové poistenie A1/ A3
1. poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo x x x x
2. poistenie asistenčných služieb e nepojazdný bicykel x x x x
3. poistenie dovolenkovej domácnosti x x x x
4. poistenie domáceho miláčika x x x x

Výška poistného

Výška poistného závisí od zvoleného balíku poistenia, územnej platnosti a rizikovej skupiny.

Užitočné informácie 

Cenník:

https://www.union.sk/wp-content/uploads/2020/11/CPUZ_711_podmienky_poistenia_v0121.pdf

Všeobecné poistné podmienky:

https://www.union.sk/cestovne-poistenie-online/doc/vseobecne-poistne-podmienky-nz.pdf

Rozsah poistenia a výška poistného krytia:

https://www.union.sk/cestovne-poistenie-online/doc/priloha-pz-nz.pdf

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.